0
0
Sākums
Mani pasūtījumi
Īpašie piedāvājumi

Informācijas centrs

Klientu apkalpošana

Pirkšanas noteikumi

Pirms uzsākt Interneta veikala www.bernuveikals.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Pirkšanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem «SIA KALISART» pārdod preces, kas izvietotas www.bernuveikals.lv interneta veikalā vietnē (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.2. «SIA KALISART», vienotais reģistrācijas numurs 40203426258, juridiskā adrese: Stabu iela 15 – 141, Rīga, LV-1010, tālr. numurs: +371-223-777-09 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina BĒRNUVEIKALS.LV un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Veicot pirkumu Interneta veikalā vai izmantojot katalogu un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā «SIA KALISART» ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

1.4. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā piedāvātās preces un izmanto citus «SIA KALISART» pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti interneta veikalā pasūtījuma formu.

1.6. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par interneta veikalā iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

1.7. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot www.bernuveikals.lv sadaļā “pasūtīšanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar www.bernuveikals.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

2. PREČU CENAS

2.1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas Eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%) un (12%). Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas interneta veikalā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, ka tehnisku iemeslu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt saprātīgā termiņā.

3. PREČU SORTIMENTS

3.1. Pircējs var iegādāties preces kas izvietotas interneta veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas interneta veikalā darbības periodā un kamēr prece pieejama Bernuveikals.lv interneta veikala vai piegādātāju noliktavā.

3.2. Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, Bernuveikals.lv telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. «SIA KALISART» nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs veicis pasūtījumu uz preci, kas vairs nav noliktavā un «SIA KALISART» pircēju informējis par šo apstākli 14 kalendāro dienu laikā.

3.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1. Pasūtījumu BĒRNUVEIKALS.LV interneta veikalā var noformēt izmantojot doto saiti: www.bernuveikals.lv. Pasūtījumu var veikt gan jau reģistrēti gan nereģistrēti pircēji. Lai atrastu vēlamo preci, var izmantot preču meklētāju vai izmantot veikala kategoriju izvēlni. Kad izvēlēta prece un tās daudzums, jāspiež poga “Pirkt” tālāk dodoties uz “Iepirkumu grozs” un nospiest pogu “Veikt pasūtījumu”

4.2. Nākamajā solī būs redzama informācija par pircēja datiem, kur pircējs tiks aicināts izvēlēties vēlamo piegādes veidu. Ka arī parādīsies pasūtījuma kopsavilkums ar kopējo apmaksas summu.

4.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama veicot apmaksu internetbankā, tiešais bankas pārskaitījums un VISA, MasterCard un Maestro maksājumu kartes

4.4. Spiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu” Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.

4.5. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā www.bernuveikals.lv Pircējs apņemas veikt apmaksu par pasūtītajām precēm un sniegto pakalpojumu.

4.6. Visām precēm tiek pieprasīta priekšapmaksa. Ja ir izvēlēts piegādes variants uz norādīto adresi vai līdz pakomātam, klientam tiek nosūtīts priekšapmaksas bankas rēķins. Rēķinu var apmaksāt jebkurā klienta izvēlētā bankā, veicot pārskaitījumu uz norādīto konta numuru. Rēķinu var apmaksāt 3 darba dienu laikā, pretējā gadījumā rēķins tiek anulēts.

4.7. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar «SIA KALISART» Pirkuma noteikumiem

4.8. Ja Pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot BĒRNUVEIKALS.LV interneta veikala klientu servisa e-pasta adresi: info@bernuveikals.lv vai zvanot pa norādīto klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru: +371-223-777-09. Pircējam ir pienākums sevi nepārprotami identificēt, lai tiktu veiktas izmaiņas pasūtījumā. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.9. Saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, lūdzam rūpīgi pārbaudīt visu informāciju. Saņemšanas adreses/ piegādes veida maiņa pēc sūtījuma izsūtīšanas ir maksas pakalpojums (maksa par piegādi atkarīga no jaunā izvēlētā piegādes veida).

4.10. Mūsu noliktava pieņem elektroniskus pasūtījumus 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Kad Jūsu pasūtījums tiks saņemts, sistēma atsūtīs apstiprinājumu uz norādīto e-pastu. Pasūtījuma apstrāde notiek darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pasūtījuma apstrāde parastā režīmā notiek 1-2 darba dienu laikā.

5. PREČU SAŅEMŠANA (PIEGĀDE)

5.1. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā. Plašāk par iespējamo preču piegādes veidu un maksu var iepazīties sadaļā Piegāde un apmaksa

5.2. Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu

5.3. Preču piegādes / saņemšanas iespējas var tikt ierobežotas atkarībā no preču izmēra un svara. Par Preču piegādes un saņemšanas iespēju informācija atrodama atsevišķi pie katras preces Interneta veikalā.

5.4. Atsevišķos gadījumos, ja pasūtītas vairākas preces vienā pasūtījumā, dažas preces var tik piegādātas atsevišķā sūtījumā. Informācija par to pieejama pēc pasūtījuma veikšanas Klientu servisa centra darbinieki sazināsies ar Pircēju un informēs par to, ka pasūtītās preces tiks saņemtas atsevišķos sūtījumos.

5.5. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

5.6. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam / preču piegādes dienesta Kurjeram ir tiesības neizsniegt preces.

5.7. Pircēja pienākums saņemot preci pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti (slapjš, noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja tiek atklāti NENOZIMĪGIE defekti, paprasiet kurjeru, lai viņš ieliktu ķeksīti savā planšetē kā preces iepakojums ir bojāts (lai Jūs redzētu, ka kurjers to ir izdarījis). Tad, PIEŅEMIET TO, un mājās pārbaudiet preci uz defektiem un, ja arī uz preces atradīsiet defektu, sazinājāties ar mums. Ja tiek atklāti ĻOTI NOZIMĪGIE defekti pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt pārdevēju, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu. SVARĪGI! Ja prece tiek pieņemta bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem.

5.8. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja Pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē.

5.9. «SIA KALISART» nenes atbildību un nekompensē pircējam jebkādus iespējamos zaudējumus, ja plānotais preču piegādes termiņš tiek kavēts. Ja, plānotais preču piegādes termiņš kavējas un pircējs nevēlas vairs gaidīt preču piegādi, tad Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma par to paziņojot Pārdevējam. Šajā gadījumā, pircējs nav tiesīgs pieprasīt jebkādu kompensāciju no pārdevēja. Par normālu preču piegādes termiņu tiek uzskatīts termiņš kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ar Pircēju vienojies atsevišķi par citiem preču piegādes termiņiem.

6. PREČU LIETOŠANA UN KVALITĀTE

6.1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

6.2. Prece var atšķirties no attēlā redzamās, vai arī attēlā var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preces krāsa var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās, atkarībā no datora vai vadierīces ekrāna tehniskajiem krāsu un spilgtuma iestatījumiem. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, to parametros vai komplektācijā iespējamas ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācijas. Interneta veikals vienmēr cenšas palīdzēt preču izvēlē, šim nolūkam izmantojot atbilstošus video klipus. Informējam, ka piedāvātie video klipi nepieder mūsu mājas lapai, tie ņemti no plašsaziņas video portāla "YouTube". Tas darīts nolūkā uzskatāmi demonstrēt dažādu lietu, ierīču un aparātu uzbūvi, darbības principus un izskatu, tā ka iepakojuma krāsa un komplektācija var atšķirties no video klipā demonstrētā.

6.3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

6.4. «SIA KALISART» saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces dokumentācijā. Preces garantijas un pēc garantijas apkalpošanas noteikumi atrodami www.Bernuveikals.lv sadaļā "Atteikuma tiesības un Garantija".

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atgriezt internet veikalā iegādāto preci. Aizpildiet Atteikuma tiesību veidlapu un nosūtiet to mums uz e-pastu: info@bernuveikals.lv (Atteikuma tiesību veidlapa).

7.2. Preces iepakojums (tai skaitā iepakošanas materiāli) un pati prece nedrīkst būt bojāta. Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai. Atgriežamajai Precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.3. Netiek pieņemtas atgriešanai preces, kuru iepakojumu Pircējs ir atvēris, taču veselības un higiēnas apsvērumu dēļ tās nevar tikt tālāk tirgotas (piemēram, pārtikas preces, kosmētika, parfimērija, sadzīves ķīmija, higiēnas preces, apakšveļa, deguna aspiratori, knupīši, piena pumpi).

7.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs sedz ar preces atgriešanu saistītās izmaksas.

Lūdzu ņemt vērā, ka Bernuveikals.lv neuzņemas atbildību par preci, kas sūtīta pa pastu, ar kurjeru vai ar pakomātu starpniecību, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos vai transportēšanas bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

7.5. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

7.6. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, vai no saistībām noslēgt šādus līgumus, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

7.7. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

7.8.Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

7.9.Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

7.10.Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk un Pārdevējs ir pārbaudījis tās stāvokli (iepakojumu, etiķetes, bojājumus). Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

7.11.Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas.

7.12. Ja saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, prece līguma noslēgšanas brīdī ir piegādāta patērētāja dzīvesvietā, patērētāja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez maksas paņem preci atpakaļ, ja preci tās īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.

7.13. Svarīgi!!!Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, t.sk. ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošana, t.sk. ja nepareizi salikta, izpakojot bojāta, nekvalitatīvi izpakota bojājot preces iepakojumu.

Atceries! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

8. GARANTIJA

8.1. Garantija tiek piemērota, uzrādot bojāto preci, rēķinu-pavadzīmi, garantijas talonu un oriģinālu iepakojumu. Garantijas apkalpošanai tiek pieņemtas tikai tīras preces.

8.2. Interneta veikalā bernuveikals.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija.

8.3. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas meklējams instrukcijā.

8.4. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas (neuzmanības) dēļ un tie ir:

8.4.1. prece nav pareizi lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

8.4.2. mehāniski bojājumi, triecieni, skrāpējumi, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti;

8.4.3. ja bojājums radies sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, saules, lietus, sniega iespaidā, sals, sāļūdens, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

8.4.4. ja redzamas nekvalificēta remonta pēdas, izmantotas neatbilstošas rezerves daļas un turklāt tas ir izraisījis arī šīs preces bojājumus;

8.4.5. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

8.4.6. Garantija neattiecas uz Preces palīgmateriāliem vai to detaļām,kuru nodilums ir saistīts ar tiešu Preces ekspluatāciju , tādiem kā: baterijas; sukas; spuldzes; preces piederumi vai detaļas; velosipēdu riteņi (t.s. riepas), ķēdes, pedāļi; jebkuras preces amortizatori; ratu riteņi (t.s. riepas); visas preces rokturu nodilums; drošinātāji; stikla un papīra elementi; ar roku darbināmas plastmasas detaļas, kuru nodilums lietošanas gaitā skaitās par dabīgu; preces komplektācijā iekļautie piederumi (baterijas un akumulatori, antena, tālvadības pults u.c.);

8.4.7. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces uzglabāšanas, transportēšanas rezultātā, ja klients nav pildījis lietošanas pamācībā minētās prasības vai lietojis profesionālos nolūkos, kā arī, tiek konstatēts nepareizas pieslēgšanas vai uzstādīšanas fakts;

8.4.8. bojājumi, kuri radušies dabas katastrofu, zibens trieciena vai ugunsgrēka dēļ;

8.4.9. Garantijas noteikumi neparedz arī mehānismu tīrīšanu. Šāda veida pakalpojumi tiek sniegti pēc klienta pieprasījuma un jāapmaksā atsevišķi.

9. PUŠU SAISTĪBAS UN CITI NOTEIKUMI

9.1. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam «SIA KALISART». Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu «SIA KALISART», saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir iepazīties ar atteikuma tiesībām www.Bernuveikals.lv interneta veikala mājas lapā sadaļā "Atteikuma tiesības un Garantija".

9.2. Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām personām nav attiecināmas Atteikuma tiesības.

9.3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. «SIA KALISART» ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredīt vēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādu vēstures un kredīt informācijas biroju datu bāzēs.

9.4. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem

9.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Bernuveikals.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai interneta veikals Bernuveikals.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai Bernuveikals.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja Bernuveikals.lv piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.

9.6. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala Bernuveikals.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

9.7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, dator iekārtu un programmatūras atteici.

9.8. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. «SIA KALISART» ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

9.9. Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

9.10. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Group 883
Group 881
Group 882

Sazinieties ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs atbildēsim pēc iespējas ātrāk

  *Obligātie lauki
   (обязательно)


Paziņojums par sīkfailiem

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili un citas tehnoloģijas ar nolūku, lai attēlotu tehnisko interneta vietnes struktūru un saturu. Izvēloties šo lapu, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Privātuma politika